İkbal Beklentisi İle Sevr’de Yaşananları Çarpıtmak: Damat Ferit Paşa’yı “Hain” Biliriz Değil mi (3)

  Tarihimizde fazla öne çıkarılmazsa da, M. Kemal Paşa’yı Anadolu’ya gönderenlerin arasında Damat Ferit Paşa’da vardır. (1) “Ömrümde bundan daha aptalca bir şey duymadım… : Paris “Barış Konferansı’nda Türk Delegasyonu (Onlar Konseyi) Henüz bir barış antlaşması taslağı formüle edilmemiş olmasına rağmen, 17 Haziran 1919 tarihinde bir Türk delegasyonunun Onlar Konseyi’ne katılmasına izin verildi. Delegasyonun başında, […]

İlim İnsanları İkbal Endişesi ile Sevr Taslağı’nda Olduğu Gibi Tarihi Gerçekleri Çarpıtabilir mi (1)

    Önce M.Kemal Paşa’nın beyanları ve belgeleri ile Vahdettin konusuna üstelikte hiç bir itiraza yer vermeyecek şekilde bir açıklık getirelim. Belge 1: “Sivas’ta bir grup öğretim üyesi, 40 kadar “İrade-i Milliye” nüshasını Latin harflerine çevirerek Sivas Belediyesinin de destekleriyle ve orijinaliyle birlikte 2007 yılında yayınlandı. (1) -“İrade-i Milliye 4 Eylül 1919 yılında Sivas Kongresi’nde […]

Sevr iddiaları: İngilizler Musul’un alınmasındaki yardımları karşılığında İtalyanlara Arnavutluk petrollerini mi verdiler (11)

  Napoli’de tatil yapan sabık İngiliz Başbakanı David Lyod George… Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler’in aldığı karardan da (*) son derece memnun olduğunu açıklamıştı. Ona göre Türkiye’den koparılan her toprak, o barbar halkın zalim ve eylemsizleştirici boyunduruğundan kurtuldukları andan itibaren zenginleşmeye (**) başlamaktadır. (1) İngiliz-İtalyan Entrikaları …Bir buçuk yıldır Türklerin korktuğu şey. Kabuklarından çıkarmak ve […]

Sevr İddiası: İtalyan-İngiliz Entrikası’nda, Petrol, Vahdettin ve Ali Şükrü’nün ortak kaderi (8)

  Konu, uğrunda: “Her bedel ödenebilir!” Musul Petrolü olunca bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi rastlantı olmamalıdır. Ancak: Petrol olayının yanında Batı için bir o kadar daha önemli, “Şark Meselesi”  ve onunda merkezinde elbet, “Hilafet kurumu” “Bir kişinin “Halife” olabilmesi için, öncelikle iki şart vardır: “Kılıç sahibi olması”, yani bir devletin başında bulunması ve “biat […]

Sevr İddiası: İtalyan-İngiliz Entrikası sonucu Musul resmen kaybedilir ve şampanyalar patlatılır (7)

  Piyonla şahı mat edebilir misiniz? Eğer, bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi: bir kıyamet alameti değilse, çok uzun yıllar evvelinden kazılmaya başlanılan mezarın artık hazır olduğuna işarettir. Sevr (gerçeğinde taslaktır. Öyle de kalmıştır) Bu antlaşmanın ne olduğu; arkasında nelerin yattığı (Musul/Petrol Dosyası) açıklanmadan anlaşılması pek mümkün değildir. Musul gerçeğini öğrenemeyenlerin bugün yaşadıklarımızı anlayabilmeleri sıfır […]

Sevr iddiaları gerçekse yanmışız! Kimler Damat Ferit’le ve neden alay ettiler (2)

  Damat Ferit Paşa, işgalcilerin yurtlarındaki toplantıda onlara boyun eğmeden ve  “Eyvallah!” demeden konuşur. Bu konuşmalar önceden bilinseydi veya üzeri örtülmeseydi, Ona neden “Hain!” denildiği daha iyi anlaşılacaktır. Öncelikle kayıt düşmüş olalım. Mustafa Kemal Paşa’yı Milli Mücadele için Anadolu’ya gönderenlerin arasında Damat Ferit Paşa’da vardır. … “Barış Konferansı’nda Türk Delegasyonu Henüz bir barış antlaşması taslağı […]

Devrimlerden önce bizde çok konuşulan az bilinen, “Manda” ve Sevr’i aradan çıkaralım (8)

Tarihimizle ilgili Osmanlı-İngiliz arşivleri açılmamıştır. Bu nedenle, Kurtuluş savaşımız, paylaşımı ve hesapları birbuçuk yıl evvel bitirilmiş bir ülkede, biraz ders vermek için” mi yaptırıldığı!” Henüz karanlıktadır. Kimseyi şoka sokmadan! Üzeri örtülü tarihimizi kısa notlarla biraz açıyoruz. Kısa özetini vereceğimiz aşağıdaki bilgiler kişisel kanaatimizdir. Evvelce bu şekilde bir bütün olarak böyle bir bilgiye rastlamadık… Yapılan, ulaşabildiğimiz […]