“Kemalist Cumhuriyet”, Mustafa Kemal şehzade Ömer Faruk Efendi’nin Milli Mücadeleye katılmasını istemez. (3)

Ertesi gün Padişah’a ordu komutanlarından bir telgraf gönderildi. Telgrafta tahta ve hanedana olan sadakatlerini tekrar teyit…

↓