“Kemalist Cumhuriyet” Ve arapça olan Mustafa ismini bıraktı Kemal Atatürk oldu. (4)

  Ne var ki, Mustafa Kemal kararını vermişti. Saltanat ve hilafet birbirinden ayrılacak ve saltanat kaldırılacaktı.…

↓