ATATÜRK’ün öğretmeni Şemsi Efendi, 1852 doğumlu bir Sabataist idi. Sabataistler’in bir zahirî Müslüman, bir de asıl kimliklerini teşkil eden Yahudilik ismi bulunuyordu.  Sabateistler neden iki isim kullanmaktadır? … Araştırmacı Ilgaz Zorlu Bey, Toplumsal Tarih dergisinin sayısında (1 Ocak 1994) yer alan “Atatürk’ün İlk Öğretmeni Şemsî Efendi Hakkında Bilinmeyen Birkaç […]

  Maalesef yeteri kadar okuyan ve araştıran bir halk değiliz. Osmanlıyı “Matbaayı geciktirdiler!” suçlamasına rağmen bugün “Her yer matbaa!” ancak yine yeteri kadar okumamaktayız. Demek ki sorgulanması gereken sistemler değil, halk olarak bizlerin anlayışıdır. … Bir imparatorluk kaybettik ve yerine yeni bir anlayışla “Bir Devlet kurduk!” “Yeni Devletin kurucusu” Olarak […]

Eğer, iktidar paylaşılacak ve halkın iradesi mutlak iktidar olamayacaksa, demokrasi ve cumhuriyetler için “halk iktidarı” demek ne kadar gerçekçi olmaktadır. … Osmanlının ilk döneminden itibaren cemaatler iktidarı paylaşmıştır. Bu gelenek 1453 Yılında Fatih’le değişir, ancak bunun intikamı Genç Osman’ı boğularak alınacak ve iktidar kalınan yerden paylaşılmaya devam edilecektir. İktidarı paylaşma […]

  Dante’nin İlahi Komedya’sının Cemaat ile nasıl bir ilgisi vardır? … Cemaat konusunu kazıdığımız zaman karşımıza, yaklaşık bin yıllık bir süreç ve bu süreçte gelişen olaylar çıkmaktadır. 14’üncü asırda yaşamış Dante’nin yazdığı İlahi Komedya‘nın bakalım Cemaat ile nasıl bir ilgisi vardır? Başlıklar halinde verilen ve birbirleri ile ilgisiz birçok olay […]

“Hocam hayırdır?” İş başa düştü, bunlar beceremeyecekler bu işi! … Bir Cemaat, son 350 yılımıza yön verebilir; Osmanlı Hanedanlığının Cumhuriyete dönüşmesinde, yeni devletin kurulmasında belirleyici olabilir,  devleti çok uzun yıllar görünmez eliyle yönetmiş olabilir mi? İlk bölümde okuyanı bilgilendirmek adına konu başlıkları verilecek ilerleyen bölümlerde detaylandırılacaktır. Cemaat… Cemaat, dinde ibadet […]

Eğitim

↓