Ülkemizle ve bizimle ilgisi yok! Anlatılanlar Çarın Rusya’sında yaşanmıştır.

    Rusya’da Çarlık döneminde, Galiçya ve Lituanya ülkesinde oturan İslav ırkından “Ruthenes” denilen bir halk…

↓