18 Ekim 2017 (Çarşamba) bir işim dolayısıyla Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçtim ve işimi bitirerek karşıya geçmek üzere gemiye bindim. Gemide ağırlıklı olarak gruplar halinde Arap Turistler de vardı. Kalabalık Araplardan bir grup, üst katta yaşlı bir beyefendinin tek başına oturduğu sıraya yönelince, yaşlı beyefendi, çocuk ve kadınların çoğunluk […]

  Batının bize artan hırçınlığının perde arkasında olan ve aşağıda açıklananlar, yaşanan birçok daha kolay anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Geçen bölümde, Fabrizio Tassinari, “Avrupa Komşularından Neden Korkuyor” kitabında ne demektedir? -“..Osmanlıların sürekli oluşturduğu tehdit Avrupa’nın Hıristiyan kimliğini sağlamlaştırdı. Ortaçağda antikçağdan kalma klasikleri koruyan İslam’ken diğer yandan yine ortaçağda Haçlı Seferleri gerçekleşti…”(1) […]

Profesör Gantier, “Hiçbir itiraza imkân yoktur: Her ne kadar Euclide’in ismi büyükse de bizim Rönesans’ımızın riyaziye –Matematik- hocaları Yunanlılar değil, Müslümanlardır.”  (1) İslam Medeniyeti” olmasaydı, Rönesans olmayacak veya birkaç asır gecikecekti… … “Sıfır” yoksa, Atom da yok! SIFIRIN İCADI …Tababet gibi, muhtelif şubeleriyle riyaziyat (matematik) da bir İslâm eseridir. Zaten […]

İnkar, bir gerçeğin üzerini örtebilir mi? Bu mümkün olabilseydi, Bugün ne Tarih anlayışı olabilirdi, ne de “Adalet” mefhumu. İşte sadece Hristiyan ilim insanlarının kendi kalemlerinden İslam’ın, Batının ilmine ve Rönesans’sına (Yeniden uyanış!) büyük katkısı. Ve işte bu hakkı teslim eden batılı ilim insanlarının belgeli şahitlikleri; … Başlamadan evvel, batılı kaynaklara […]

Kendi ifadeleri ile, “Avrupa’yı ortaçağ karanlığından-taassubundan çıkaran Rönesans’ın roketi, İslam Medeniyeti, Kuran’dır.” Bu nedenle, İslam’ın yeniden yükselişini önlemek için önce inkâr fırtınası estirilmiş, bu yeterli olmayınca da, (“bir taşla beş kuş!” vurulması düşüncesi ile)  kirli terör oyunlarıyla, Müslümanı, Müslümana öldürterek, görünürde İslam, aslında kanlı-karanlık oluşumlar-kanlı terör çeteleri devreye sokulmuştur. … […]

Batılılar kadar zengin olamadığımız, güçlü olamadığımız için kahrolurken de, Batı’nın asıl başarısının “açık düşünce/ açık toplum” dengesini kurmak olduğunu görmemiştik. Sorunun temelinin bir zihniyet sorunu olduğunu, bir “eleştirel düşünce” sorunu olduğunu, gücü de son kertede onun yarattığını anlayamamıştık (1) … Kaldığımız yerden devamla: İngiliz ve Batılı kaynaklarına göre, “Sanayi Devrimi […]

Hıristiyan Batı’yı karanlık çağdan çıkaran sır tek cümlede özetlenecekse bu; “Mevcut bilgiden kendi ihtiyaçlarına göre yeni bilgiler üretmektir.” Bizlerin yeteri kadar gelişememekteki en büyük eksiği, mevcudu taklit etmek ve onu kendi ihtiyaçlarımıza uygun geliştirmemektir. Peki, neden geliştiremiyoruz? Okumuyoruz: Tarihimizi doğru öğrenerek hatalarımızdan ders alamıyoruz: Okumuyoruz; Geleceğimizi, geçmişten hareketle doğru yapılandıramıyoruz; […]

Bu aşıdan her ne anlaşılırsa… Soruyu, Devlet, hükümet, üniversite, yargı, asker, medya ilgililerine ve tüm siyasetçilere soruyoruz: Türkiye bilgi akışında neden Batılı (ABD-İngiltere-Almanya vb. ait) üç-beş haber ajansından beslenerek; dünya, bölge ve ülke meselelerini tek taraflı  görmeye şartlandırılmaktadır? Türkiye: dünya, bölge ve kendi meselelerini sadece üç-beş tekelleşmiş/devletleşmiş batılı medyadan mı […]

İslâm dünyasının ortaçağı, Hıristiyan dünyasının ortaçağdan kurtulup Rönesans’a eriştiği yıllarda başlamaktadır. İslâm dünyası, Yunanlılardan aldığı bütün bilgileri özellikle İbni Rüşt ve İbni Sina’nın elleriyle Batıya geçirip Batıyı uyandırdıktan sonra kendi rahat uykusuna yeniden yatmıştır. (1) İlk iki bölüm özetle; Osmanlı, 17’nci asra kadar dönemin ileri devletidir. İlerleyen zamanda, dokuma-imalat sanayiindeki […]

Hatalarımızdan ders alarak, doğru bir mantık kurgusuyla geleceği yapılandırmak ancak Tarih ve Matematik ilmiyle mümkündür. Bizler nerede hata yaptık, yapmaya devam ediyoruz? … Kaldığımız yerden devamla… Bu inkılâp nihayet geçmişteki tecrübelerle ilk sanayi inkılâbına nazaran çok daha ehemmiyetli bir ayrılmaya yol açtı. Bu iki inkılâbın sebepleri birbirinden ayrı olmakla beraber, […]

Eğitim

↓