ABD ve Rus Kardeşliği: Ülkemiz Er-Doğan’la birlikte gelişmeye ve yalnızlaşmaya başlar (7)

  Osmanlı ve Cumhuriyet yönetimi: Rekabetçi devletleri yakalamak için Çağdaşlaşmayı değil, Batılılaşmayı hedefine alır. “Batılılaşmak”, taklidi: “Çağdaşlaşmak” sizden gelişmenin tüm gereklerini istemektedir. Bu, gerçeğinde uzun bir yoldur. Yöneticilerimizin (II. Mahmut ve M. Kemal Paşa dahil) buna tahammülü yoktur. Biz işin kestirme yolunu severiz. Ancak , dünyada ve yaşamda böyle bir uygulama yoktur. Önce bir doğum […]

Bu iddia ile “Sevr Antlaşması” balonu “Vahdettin Kaçtı!” yalanı gibi tarihe gömülecektir.

  Son Osmanlı Meclisi Nisan 1920’de kapatılır. Sevr’in heyete imzalattırıldığı tarih, 12 Ağustos 1920’dir. Soruyoruz; Sevr Antlaşması’nı (taslağını) hangi Meclis onaylayacaktır? Ortada bir Meclis mi vardır? İşgal güçleri tarafından basılmış ve kapatılmış son Osmanlı Meclisi’nin üyelerinin önemli bir kısmı Ankara’ya gitmiş ve yeni açılan Meclis’te görev yapmaktadır. İstanbul’daki Meclis kapalı olduğuna göre; Sevr Antlaşması’nı (taslağını) […]