Kazım Karabekir Paşa’nın Mustafa Kemal ve Hilafet ile ilgili çarpıcı bir tespiti ile başlarken, bu dizi bittiğinde görülecek olan şudur; Milli Mücadele’nin (Roman anlayışı) Resmi tarih anlatımı ile nerede ise bir ilgisi yoktur. Mücadeleye katkı sağlayanların ve yaşananların üzeri koyu bir sis perdesi ile örtülmüştür. Bizler bu (gerçek […]

Diyen, Halife Abdülmecit Efendi ile yaptığı görüşmeyi Kazım Karabekir Paşa şu sözlerle aktarmaktadır;  “12 Kasım’da Halife Mecit Efendiyi ziyaret ettim. Beni birbuçuk saat yanında alıkoydu. Gözlerini daima yere tespit ediyor; ara sıra öte beriye bakıyor ve bir düziye (sürekli) babası Abdülaziz’in iyiliğinden ve Vahdettin’in kötülüğünden bahsediyordu. Birkaç kere müsaade istediysem […]

2

Karabekir Paşa’nın, 10 Kasım 1923 tarihinde, “Cumhuriyet taraftarıyım. Fakat şahsi saltanatın aleyhtarıyım” sözleriyle üstü kapalı olarak Atatürk’ü suçlaması ciddi tartışmalara sebebiyet verdi. Bazı basın organlarının, Karabekir Paşa bu sözleri ile, “ Atatürk’ü diktatörlükle suçluyor” şeklinde yorumlamaları, Paşalar arasındaki gerginliğe ciddi ölçüde katkıda bulunuyordu. İşte böyle bir ortamda Karabekir Paşa’nın Atatürk’ü […]

“İki paşa arasındaki dostluk II. Meclis’in ilk aylarında da devam etti. Atatürk kendisinin Meclis Başkanı olacağı bir ortamda (13 Ağustos 1923’te bu göreve seçildi.) Kâzım Karabekir Paşa’nın da Başbakan olmasını arzu ediyordu. Paşalar arasında 4-5 Ağustos 1923 tarihinde yapılan görüşmeler bu talebin açık ifadesidir. Atatürk’ün bu husustaki düşüncesi şöyleydi. -‘Başvekalet […]

2

  İlk kısım özetle; Karabekir Paşa, 1918’de Büyükdere açıklarında, İstanbul’u işgal eden İngiliz ve Fransız gemilerini görünce, “Tek dağ başı mezar oluncaya kadar düşmanla mücadele ederek istiklalimizi kurmaya vicdanıma karşı ahd ettim. Ya istiklal ya ölüm…” diyerek haykırır. (Resmi Tarihe göre, “Ya İstiklal Ya Ölüm!”  İfadesi, Atatürk tarafından seslendirilmiştir.) “Milli […]

Eğitim

↓