Milli Mücadele eksik mi anlatıldı? İzmir’i savunanlar ve Yunanistan’a ilhakını önleyenler kimlerdir (2)

Yunan işgalinin ana nedenleri arasında: Milli Mücadele ve Osmanlı’nın tasfiyesi mi vardır? Galipler, bu nedenle mi, Almanya ile beş ayda yaptıkları antlaşma için Osmanlı Devleti’ni beş yıl oyaladılar? Bu oyalamada ve haksız, nedensiz Yunan İşgalinde, bir taşla beş değil, yüz kuş vurmanın hesabı mı vardır? Burada ana neden, Osmanlı Devleti hukuken tasfiye edilmeden, “Batı geleneklerine […]

Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’deki dava arkadaşları neden muhalefete geçtiler (7/Son)

  İki ayrı “Nutuk” olduğu iddiasının yanında, “Nutuk” içeriğinin değiştirildiği doğru mudur?  “Doğru!” ise, bu değişiklikler, kimler ve hangi amaçlarla yapılmıştır? Son bölümde, Mustafa Kemal Paşa’nın kendi ifadeleri ile Milli Mücadele sürecinin anlatımına kaldığımız yerden devam ediyor, “Nutuk” ile ilgili bilgileri takiben, yazılanların yorumunu okuyanlara bırakarak diziyi bitiriyoruz. … “İrade-i Milliye” (*) Gazetesi’nin önemi; I. […]

NUTUK siyasi bir belgedir. “İki farklı NUTUK var.” (8)

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. ” HZ. Muhammed (sav)   Hiç kimse tarihe mal olmuş bir konuda, ‘son söz’ü söylemeye muktedir değildir. Her an ortaya çıkabilecek bir belge ve kanıt tüm bilinenleri bir anda ters yüz etmenin yanında geçersiz de kılabilecektir. Yaşanmış olaylarda en büyük mahkeme, yargı Tarihtir. Ve bu […]

NUTUK Dosyası açılıyor; “NUTUK tarihi değil siyasi bir belgedir.” (7)

Tartışmalı bir meselede okuyanı doğru bilgilendirmenin bilinen en iyi yolu güvenilen ve otorite kabul edilen kurumların konu ile ilgili görüşlerini baştan vermek; hem tartışmayı daha kaliteli hale getirmekte, hem de tarafsızlık en üst ölçüde korunmaktadır. Bu anlayışla aşağıda önce, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından, 17-19 Ekim 1977 günlerinde Ankara’da yapılan üç günlük bir seminerde konu […]

NUTUK Dosyası açılıyor: Kurtuluş Savaşı’nı günün gazetelerinden okuyamayan tek millet Türklerdir. (6

Çok doğru bir ifade. Elbette kurucunun felsefesini anlamadan siyaseti yapılamayacaktır.   Prof. Erik-Jan Zürcher, ülkemizde Yakın Türk Tarihi ile ilgili yaptığı çalışmalarıyla tanınan –Türkolog- Hollandalı ilim insanıdır. Leiden Üniversitesi’nde Türkiye Etütleri Bölümü ile Uluslararası Sosyal Tarih Enstütüsü başkanlığı görevleri arasındadır. Uluslararası alanda Türkiye denilince ilk akla gelen isimlerden olan Prof. Zürcker’, çalışmaları nedeniyle  Türk Dışişleri […]

Ve “NUTUK” Dosyasını açıyoruz; Bir değil iki “NUTUK” var. “Atatürk her şeyi anlatmadı” (5)

Atatürk’le ilgili Çankaya ve Genelkurmay arşivleri kapalıdır. Kurtuluş Savaşı komutanlarının ilgili eserleri de yakılmış, sansürlenmiştir. Buna eşi Latife Hanımın anıları dâhildir. Peki, Bu millet gerçekleri nereden öğrenecektir? -“Öğrenmesin! Öğrendiğinde başı göğe mi erecek?” -“Ermeyecek! Tarihini doğru öğrenmenin yanında doğru bir gelecek yapılanması yapacak. … Geçen yazımızda bahsettiğimiz röportajın tamamını aşağıda verdikten sonra gelecek bölümde NUTUK […]

“Kemalist Cumhuriyet” gerçeği, Nutuk’ta 1919 öncesinde olanlar neden anlatılmaz (6)

    “…Bu üçüncü maddenin anlamı ertesi gün Halk Fırkası’nın grup toplantısında açıklığa kavuştu. Cumhurbaşkanı’nın önerileri tartışıldı ve bir dizi önerge üzerinde fikir birliğine varıldı. 3 Mart’ta bunlar Büyük Millet Meclisi’nde okundu. Önerge, Halifenin görevden alınmasını, hilafetin kaldırılmasını ve Osmanlı Hanedanı’nın bütün mensuplarının sınır dışı edilmesini içeriyordu. Ertesi sabah şafakla beraber kederli bir halde bulunan Abdülmecid […]