Tarihi, yapanların değil, yazanların kaleminden öğreniriz. Yazanlar, dönemin iktidar sahipleri veya temsilcileridir. İngiliz Tarihçi Prof.Eric John Ernest Hobsbawm (*)  bakınız bu konuda ne demektedir: “Amaca uygun bir tarih yoksa amaca uygun bir tarih inşa edilir.” (1) … “Amaca uygun bir tarih” inşası nasıl olur? Tarih, bizlere ne yazık ki, “üç-beş mezar […]

İnönü’ye göre, “Nutuk tarihi değil siyasi bir belgedir.”(*) Bu durumda: 1919-1927 Dönemindeki olaylar (Nutuk’ta), bir tarihçi değil, bir siyasetçi gözü ile değerlendirilmiştir ve tarafsız değildir. “Siyaset” ve “Tarih”, ilmi temel de nasıl anlamlandırılmaktadır? Siyaset : Kendi beklenti ve değerlerini gözeterek bir amaca ulaşmak için yola çıkmaktır. -Siyaset, kimin neyi, ne zaman […]

Karanlık bir sokakta arkanızdan gelen bir ışık yoksa yürüyemezsiniz. Tarihte,  bir milleti ileriye yürüten ışık; hedefi için gerekli kaynakları sağlayan birikim ve hafızadır. Doğru tarih neden önemlidir? Tarih ve Matematik bilimi; Bilgi Toplumlarının üzerine yükseldikleri iki ayaktır. Matematik; düzgün bir mantık kurulmasını, Tarih, kurulan mantık çerçevesinin, doğru bilgilerle donatılmasını sağlamaktadır. […]

Kurtuluş Savaşı, Türk Milletinin eseri olmasına rağmen Mustafa Kemal Paşa hangi gerekçelerle öne çıkarılmıştır? Bu konuda bizlere en geniş bilgiyi, uzun süre Mustafa Kemal Paşa’nın yakınında bulunan Falih Rıfkı Atay aktarmaktadır. … Kazım Karabekir Paşa, 1918’de Büyükdere açıklarında, İstanbul’u işgal eden İngiliz ve Fransız gemilerinde bayrakların göndere çekildiğini görünce dayanamayarak; […]

Yunan işgalinin ana nedenleri arasında: Milli Mücadele ve Osmanlı’nın tasfiyesi mi vardır? Galipler, bu nedenle mi, Almanya ile beş ayda yaptıkları antlaşma için Osmanlı Devleti’ni beş yıl oyaladılar? Bu oyalamada ve haksız, nedensiz Yunan İşgalinde, bir taşla beş değil, yüz kuş vurmanın hesabı mı vardır? Burada ana neden, Osmanlı Devleti […]

  İki ayrı “Nutuk” olduğu iddiasının yanında, “Nutuk” içeriğinin değiştirildiği doğru mudur?  “Doğru!” ise, bu değişiklikler, kimler ve hangi amaçlarla yapılmıştır? Son bölümde, Mustafa Kemal Paşa’nın kendi ifadeleri ile Milli Mücadele sürecinin anlatımına kaldığımız yerden devam ediyor, “Nutuk” ile ilgili bilgileri takiben, yazılanların yorumunu okuyanlara bırakarak diziyi bitiriyoruz. … “İrade-i […]

Tartışmalı bir meselede okuyanı doğru bilgilendirmenin bilinen en iyi yolu güvenilen ve otorite kabul edilen kurumların konu ile ilgili görüşlerini baştan vermek; hem tartışmayı daha kaliteli hale getirmekte, hem de tarafsızlık en üst ölçüde korunmaktadır. Bu anlayışla aşağıda önce, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından, 17-19 Ekim 1977 günlerinde Ankara’da yapılan […]

Çok doğru bir ifade. Elbette kurucunun felsefesini anlamadan siyaseti yapılamayacaktır.   Prof. Erik-Jan Zürcher, ülkemizde Yakın Türk Tarihi ile ilgili yaptığı çalışmalarıyla tanınan –Türkolog- Hollandalı ilim insanıdır. Leiden Üniversitesi’nde Türkiye Etütleri Bölümü ile Uluslararası Sosyal Tarih Enstütüsü başkanlığı görevleri arasındadır. Uluslararası alanda Türkiye denilince ilk akla gelen isimlerden olan Prof. […]

Atatürk’le ilgili Çankaya ve Genelkurmay arşivleri kapalıdır. Kurtuluş Savaşı komutanlarının ilgili eserleri de yakılmış, sansürlenmiştir. Buna eşi Latife Hanımın anıları dâhildir. Peki, Bu millet gerçekleri nereden öğrenecektir? -“Öğrenmesin! Öğrendiğinde başı göğe mi erecek?” -“Ermeyecek! Tarihini doğru öğrenmenin yanında doğru bir gelecek yapılanması yapacak. … Geçen yazımızda bahsettiğimiz röportajın tamamını aşağıda […]

Eğitim

↓