Bir antlaşma için oturacağınız masada eğer, bir pazarlık gücünüz yoksa sizin neticede ne özgürlüğünüz/bağımsızlığınız, ne de, “insanca yaşamak” için bir imkânınız olacaktır. Siz baştan kaybedenlerdensiniz. … Diğer bölümde vurgulananları tekrar edersek; -“Modern Devlet” yönetiminde üç çeşit güç bulunmaktadır; Yasama, yürütme ve yargı. -Bu güçler Anayasaya göre uygulama yapmaktadır. Bu […]

  Aşağıda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’yi neden desteklediği ile, ziyaretinin muhatap devletlerin ajansları tarafından nasıl yorumlandığı; Rus, İngiliz, ABD, Alman haber ajanslarının değerlendirmeleri ile verilmektedir. … Hatırlanması için ilk dört bölümün kısa bir özeti; -Osmanlı İmparatorluğu, 1774’te Ruslarla yapılan, Küçük Kaynarca Antlaşması ile, 3 Büyük Devlet’ten biri, olma […]

Osmanlı İmparatorluğu’nda, 1854 Yılında alınan ilk dış borca kadar “Para miktarının ayarlanması, kredi hacminin düzenlenmesi, altın ve döviz rezervlerinin yönetimi ile iç ve dış ödemelerin gerçekleştirilmesi, Hazine, darphane, sarraflar, vakıflar, bedestenler ve Loncalar gibi farklı kesimlerce yürütülmüştür.” Bu tarihten sonraki uygulamalar Merkez Bankası’nın web sitesindeki açıklamalarına göre aşağıdadır. “1854 yılında […]

Celal Bayar; “Adnan Bey sus! Sakın bu konuyu bir daha başka yerde açma, malum gazeteler tahrikiyle silahlı kuvvetlerin içindeki cunta Türkiye’de ihtilal yapar” der. Menderes cebinden çıkardığı bir mektubu masanın üzerine bırakarak dışarı çıkar. Mektupta şunlar yazılıdır: – “Analarının ve babalarının Fransa da hizmetçilik yaptığı bir ülkenin başbakanı olmaktan utanç […]

Macar ve Yahudi Asıllı Spekülatör George Soros ; “Türkiye’nin en iyi ihraç malı; askeridir.”(1) Sözünün ve iddiasının arkasında nelerin yattığını aramızda kaç kişi bilmektedir? Bunu öğrenmek için çok uzak coğrafyaya gitmeyeceğiz. ABD’li Soros ile kişisel görüşümüz: Spekülatör Soros’un , Ekonomi ilminin yanında tarihi de çok iyi bildiği, Türkler’in ve Asker […]

Ya bir güç olursunuz, ya da bir gücün parçası Yaklaşık 200 yıldır Batı ile olan rekabette neden kaybettiğimizin nedenlerini hep yanlış yerde aradık. Bugün de aradaki mesafenin kapatılamış olması bunu teyit etmektedir. Peki, bu konuda çok istekli olmamıza rağmen neden başarılı olamadık? … İnancımızın ve kültürümüzün ilim ve ilim insanlarına […]

Bilmemek (çok) tehlikeli değildir. Asıl tehlikeli olan bilmediğini bilmemektir.   NATO’yu anlamak için Papa’yı, Papa’yı anlamak için Para’yı; Para’yı anlamak için Antik Yunan’ın anlaşılması gerekmektedir. Özetle, Otu çek köküne bak! … Tarihimizi dikkatli okuyanlar, Yaklaşık yüz yıl ara ile birbirine benzer iki olay görürler: -Birincisi, 1853 Kırım Savaşı; Aktörler: İngiltere-Fransa-Osmanlı […]

    Kültürel değişim ancak, 200 yılda mümkündür. Batının hesabına göre bizler, 2039’da Avrupalı’yız. Osmanlı’da Laiklik, Cumhuriyet ve Batılılaşma’nın ilanı 1923 değil, 1839’dur. Kaç kişi, Gelişmiş Batı’nın bizim Laik anlayış ve Cumhuriyet yönetimi hakkında neden bu kadar hassas olduğunu merak etmektedir? Ve neden, alkol, eğitim, kıyafet konularında hep bir ağızdan […]

Yıl 2023, Arslanın aldığı ağır yaralar kapanmıştır. Arslan ayağa kalkmış, vakurla geleceğe bakmaktadır.   Biz NATO’ya ilk kez 1854’de girdik. 1952’de değil. Bu; Arslan’ın parçalanmak üzere kafeslendiği yıldır. Batı, Doğu ülkelerinde demokrasiyi istemez. Bilgi toplumu olmanın yolunun demokrasiden geçtiğini bilirler. Bir bildikleri daha vardır. Demokrasinin olmadığı yerde yeterli bilgi üretimi, […]

    Üç ağaç için 7 saat, “İç Savaş” mesajı ile dünyaya canlı yayın yapan CNN ve Batı medyası,  Darbeciler tarafından milletin kemikleri kırılır, b.. yedirilir, binlerce insan (Faili meçhul!) öldürülürken nerededir? Herhalde  -yaptıklarını boşaltmak için- kenefte olmalıdır!   Batı Türkiye ve İslam ülkelerinde neden demokrasi istemez? Bunun çok basit […]

Eğitim

↓