Tartışmaya son nokta! M. Kemal Paşa Samsun’a hangi görevle gitti?(12)

“İstanbul hükümeti görünüşte onu doğudaki askeri kuvvetlerin terhis edilmesi göreviyle buraya göndermişti, ama gizli görevi bunun tam…

↓