Merkez Bankaları ile ülkenin parasının yönetilmesi ilgili devletlerin kontrolünde midir(1)

  Görünüşte devlete ait bir kurumun gerçekte “Milli” olduğu hakkındaki belirgin gösterge, uygulamalarında ilgili devletin çıkarlarının…

↓