Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’deki dava arkadaşları neden çevresini boşalttılar (6)

  Mustafa Kemal Paşa’nın, 24 Nisan 1920 Tarihinde Meclis’teki gizli oturumda, milletvekillerine mevcut durumla ilgili (medyada çoğu kez yer almayan) gerçekçi tespitleri aktardığı konuşmasına kalınan yerden devamla; … İlgili konuşma tarih ve kayıtları; DEVRE :1, İÇTİMA :1 T.B.M. M. Gizli Celse Zabıtları, 24 Nisan 1336 (1920) Münderecat 1. — BEYANAT…2 1. — Mustafa Kemal Pasa […]

Mustafa Kemal Paşa TBMM gizli zabıtlarında Sultan Vahdettin’i anlatıyor

Yakın tarihimiz, çeşitli gerekçelerle sansürlerlerek üzeri örtülmüştür. Üzeri örtülenleri gerçeği arayanlar için, TBMM tarafından yayınlanan, “Meclis gizli zabıtları” ndan bölümler yayınlıyor: yaşananları birinci ağızdan, Mustafa Kemal Paşa’nın anlatımları ile okuyanların dikkatlerine sunuyoruz. Bunların sonrasında okuyanlara kalan: Ya (doğru bildikleri) yanlışlarla devam etmeleri veya Mustafa Kemal Paşa’nın ifadelerinden hareketle  (Sultan Vahdettin veya hakkında çıkarılan, “Fetva” ile […]