Oh! Osmanlıları Türkleştirdik; Gezi’de Gazi! Majestenin gazetesinde manşet olduk(3)

İngilizler, asla kralsız bir yönetim düşünmedikleri halde, bize telkin ettikleri Cumhuriyet konusundaki aşırı hassasiyetlerini, gazetelere ilan…

↓