Anglosaksonlar ve Türkler; yolun sonu görünüyor, adım adım Anadolu’ya! (6)

Kurulacak Türk Devletine karşı öne sürülen gizli şartlar arasında; Laiklik ile İsrail Devleti’nin tanınması mı vardır;…

Mustafa Kemal Paşa ve Kuran’ın Türkçeye tercümesinin perde arkası (2)

  “…Diğer taraftan da Ankara’da yeni bir hava esmeye başladı: İslamlık terakkiye mani imiş! Halk Fırkası…

↓