Yeni ortağımız Rusların tarihi : Çaresizleri devrimlerle kimler aldatır? Bankerler devrimleri neden çok sever! (9)

  İkinci Wilhelm’in Büyük Umumî Karargâhı, o donsuz Lenin’e, beheri yirmi Marklık iki milyon altın vermiş değil midir? Bu adamı ve arkadaşlarını zırhlı vagonlar içinde talihsiz Rusya’ya sokup medenî ve müreffeh sınıflara birer kuduz pars gibi saldırtmış olan sersem genelkurmay başkanı..(*) … Bunun yanında, sosyal düzenin korunması adına bazı sivil özgürlükler kısıtlandı. Alman hükümeti Lenin […]

Yeni ortağımız Rusların tarihi : İki Devrimci ve Kurucu lider Lenin ve M. Kemal Paşa’nın benzer ekonomi politikaları (8)

  Mustafa Kemal Paşa’nın ekonomik politikası ve bu politika ile amaçlananlar muhtemeldir ki ilk kez bu kadar açık olarak anlatılmaktadır. “..Aslında bir ülkede ekonomik güç hangi kesimin elinde ise, siyasal güç de onda olur. Liberalizm’de o siyasal güç sermayenin elindedir. Sosyalizm’de ise, o siyasal güç  Rusya modelinde görüldüğü gibi emeğin elindedir. Doğaldır ki siyasal güç […]

Yeni ortağımız Rusların Tarihi : Komünizmden hayal edilenler ile bizde anlatılmayan gerçekler (3)

      Büyük çoğunluk Lenin’in bu yönünü, demokrasi tanımını ve  Putin’in gözü ile Rusya’yı ilk kez öğrenecektir. Önce Rusların değerlendirmesi ile Lenin ve Leninizm’ i kısaca aktaralım Ekim Devrimi, Lenin tarafından planlanmış ve 1922 yılı Mayıs ayında felç geçirinceye kadar kullanmaya devam ettiği büyük bir güç vermiştir… Birçok açıdan Lenin’in komünist miti gerçeklikten çok […]

Osmanlı-Cumhuriyet-Darbeler: Enver Bey, Lenin, Mao yapacakları darbeler için kimlerden para aldılar (2)

  Bir Çin Kızıl Ordusu kurması için Stalin tarafından verilen mühim bir parayı Mao Çe Tung’a bir dağ başında kendi eliyle teslim etmiş olan bir Rus diplomatı, 1926’da Japonya’da Sovyetlerin siyasî temsilciliğini yapmış olan Bessedovski bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: -1926 yılı Mart ayı, Berlin’de üç ay kaldıktan sonra Moskova’ya yeni dönmüştüm. Dışişleri Komiseri Çiçerin ile […]

Ülkemizle ve bizimle ilgisi yok! Anlatılanlar Çarın Rusya’sında yaşanmıştır.

    Rusya’da Çarlık döneminde, Galiçya ve Lituanya ülkesinde oturan İslav ırkından “Ruthenes” denilen bir halk yaşamaktadır. Ne var ki bu halkın mezhebi, Çarın Ortodoks mezhebinden değildir. Çarlar karar verir; “Rutheneslerin milli mezhepleri söndürülüp, Ortodoks mezhebine sokulacaklardır.” Bunun için, zulmün klasik tedbiri; Rüten kiliselerini kapatmak ve rahipleri sürüp halkı Rus Ortodoks Kiliselerine geçmeye zorlamaktı. Çar […]

‘Büyük Kürdistan’ Batılıların ekonomik krizleri nedeniyle hayal mi oldu? (1)

İsrail Devleti, nasıl ki Yahudiler ‘in çıkarı  için kurulmadıysa, Olası bir ‘Kürdistan Devleti‘de öncelikle Kürtler’in çıkarları için kurulmayacaktır. Gizli “Sykes-Picot Antlaşması’na (1)  adını verenlerden Sykes’in “Aşiret Mektepleri” (2) hakkındaki görüşleri bizde fazlaca bilinmez. Konuyu açmak adına İngiliz diplomatı dinleyelim. Bakalım Osmanlının Ortadoğu politikası için neler anlatmaktadır? * İngiliz, Fransız ve Rusların, I.Dünya Savaşı sonrasında özellikle […]