İslam’da eğitim bir keyfiyet değil, zorunluluktur. “İlim tahsili her Müslüman için bir görevdir. Beşikten mezara kadar ilmi arayınız.” Hadisleri bu zorunluluğa işaret eder.  Ve bu amaçla İslamın ilk günlerinden itibaren, Mescit ve Camiler aynı zamanda birer eğitim yuvası’dır. (*) Yine bu tavsiyeler doğrultusunda İslam ülkelerinde eğitim küçük yaşlardan itibaren sırası […]

Eğitim

↓