Osmanlı İmparatorluğu, 1774’te Ruslarla yapılan, “Küçük Kaynarca Antlaşması” ile,  3 Büyük Devlet‘ten biri olma vasfını kaybeder. Rusların verdiği kayıplar bunlarla sınırlı değildir. Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkma düşüncesi ile çıkardıkları Kırım Harbi, Osmanlıya ilk dış borçlanmasını yaptırır ve Osmanlı ekonomik bağımsızlığını kaybeder. Ancak bu dış borcun bedeli sadece ekonomik bağımsızlığın kaybedilmesi […]

Aşağıda dört büyük kırılma noktası ile, üç Kıta’da hükümran olan bir Dünya Devleti’nin Ulus Devlet’e (*) dönüştürülmesinin kısa hikayesi verilmektedir. Bir Dünya Devleti olan Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kırılma noktası Küçük Kaynarca Antlaşması’dır. (1774) Ruslarla yapılan bu antlaşmayla Osmanlı İmparatorluğu Dünya üzerindeki üç büyük devletten biri olma özelliğini kaybetmiştir. İkinci Kırılma […]

  PKK, “Partiya Karkerên Kurdistan”, Kürdistan İşçi Partisi’nin karşılığıdır. Ancak Kürt kardeşlerimizin yaşadığı bölgelerde ne bir sanayi tesisi ne de sanayi işçisi vardır. Peki, Kürdistan İşçi Partisi’nin hikmeti sebebi nedir? PKK ve benzeri yapılanmaları anlamak için biraz gerilere gitmemiz gerekmektedir. … -Osmanlının planlı olarak yıkılmasında kullanılan Balkan topraklarının ve milletlerinin özel […]

Eğitim

↓