Türkiye 2023; Atatürk “Menemen’i Coğrafyadan silin!” dedi mi? (9)

Atatürk’ü “kışkırtmak”a yönelik olacak ki, olay ona büyük bir heyecanla duyurulmuştu. Menemen’de halkın rejime ve inkılaplara karşı büyük bir ayaklanma yaptığı, yeşil bayraklar açıldığı, subayların kesilip kanlarının içildiği vb. şeklinde bildirilmiş, Atatürk, bu bildirim karşısında büyük heyecana kapılmış, ilk cezalandırma tavrı, “Menemen’in coğrafya’dan silinmesi” olmuştu.  (1) Atatürk, olayın kendisine bildirilmesi üzerine,  İnönü, Çakmak,  Kâzım Paşa […]

CHP’nin Ateşli Milliyetçiliği ile İrtica’ya olan düşmanlığının kaynağı

27 Mayıs’ın önde gelen isimlerinden Cemal Madanoğlu, darbeciliği meslek edinen askerlerdendir. Bir söyleşide Madanoğlu, “Biz hükümetten emir almayız.” Dediğinde, “Kimden emir alırsınız” der muhatabı, “Biz devletten emir alırız oğlum!” Peki devlet kim? Cevap çok manidardır: “Devlet biziz oğlum.” (1) Madanoğlu Paşa, “devlet” olunca, geride kalanlar da Büyükanıt Paşa’ya göre; “Teferruat!” olmaktadır. Ki, yıllarca böyle olmuştur. […]