“…Erken cumhuriyet dönemi ekonomik tarihi iki döneme ayrılmaktadır. Birinci dönem (1923-1929) bir yeniden yapılanma ve dış ticaret ve yabancı yatırıma açıklık dönemiydi. Küresel bunalıma cevap veren ikinci dönem ise (1929-1950) yeni bir model olarak devletçiliği gündeme getirdi. (1) Ekonomik yeniden yapılanma (1923-1929) “…İzmir İktisat Kongresi (1923) bu dönemin ana hatlarını çizdi. Kongre Ankara […]

“…1927’de olağanüstü yetkiler tanıyan Takrir-i Sükun kanunu iki yıl için tekrar yenilendi. 4 Mart 1929’da yürürlükten kalkmasına izin verildi ve hükümet tekrar uzatılmayacağını ilan etti. Başlangıçta idari denetime dair bu rahatlamaya karşı hiçbir tepki verilmedi. Ardından Aralık 1929’da Yarın adlı yeni bir gazete yayınlanmaya başladı ve hükümete yönelik eleştirileriyle dikkatleri […]

“Korku üzerine hâkimiyet bina edilemez. Toplara dayanan hâkimiyet payidar olmaz. Böyle bir hâkimiyet ya da diktatörlük ancak ihtilal zamanında geçici bir süre için lazım olur.” Mustafa Kemal, 1930 (1) Ne yazık ki gerçeklerimizi kendi tarihimizden öğrenme şansımız bulunmamaktadır. En azından şimdilik… Sayın Süleyman Demirel, “Halkımız gerçekleri öğrenmeye daha bir yüzyıl […]

Eğitim

↓