Mustafa Kemal Paşa ve Kuran’ın Türkçeye tercümesinin perde arkası (2)

  “…Diğer taraftan da Ankara’da yeni bir hava esmeye başladı: İslamlık terakkiye mani imiş! Halk Fırkası…

↓