Kral Abdullah,  İsyan eden Hicaz emiri Şerif Hüseyin’in oğludur ve “İsyan!” Olayının içindedir. “Arapların Türkleri arkadan vurduğu” suçlamasına muhatap, Haşimî ailesinin İngilizlerle işbirliği yapması aslında sadece Türklerin değil, birçok Arabın da tepkisini çekmiştir. Bir süre devam edecek dizinin bu ilk bölümünde konunun açılması ve anlaşılması adına kısa notlar aktarılacak, […]

1

“…Diğer taraftan da Ankara’da yeni bir hava esmeye başladı: İslamlık terakkiye mani imiş! Halk Fırkası ladini (din dışı) ve laahlaki (ahlak dışı) olmalı imiş. Macarlar ve Bulgarlar gibi ufak milletler bizim gibi Almanya tarafında bulunarak mağlup oldukları halde istiklallerini” muhafaza ediyorlarmış. Medeniyete girmişlermiş. Türkiye İslam kaldıkça Avrupa ve İngiltere müstemlekelerinin […]

Cumhuriyetin ilk yılları ile yakın tarihimizde bugüne kadar karanlıkta kalmış birçok olay, taraflarının ağzından ve belgeleri ile verilmektedir. Tarih şunu göstermiştir; eserleri yakarak, halkı korku ile sindirerek gerçeklerin üzeri ilelebet örtülememektedir. Bu bölümde konu başlıkları verilen olaylar ilerleyen bölümlerde detaylandırılacaktır. … -“Dini ve ahlakı olanlar aç kalmaya mahkûmdurlar,” – “Evet […]

Eğitim

↓