Descartes, 17’nci asırda, “Düşünüyorum, öylese varım!” demesine karşılık, bizler, 21’nci asırda “düşünmüyorum, o halde yokum!” mu demekteyiz? 18’nci asırdan itibaren batıya ışık-rehber olduğu iddia edilen, “Aydınlanma Çağı” ve felsefesinin temeli; Akılcı düşünceyi, “eski geleneksel, değişmez kabul edilen varsayımlardan, ön yargılardan ve ideolojilerden özgürleştirmeyi ve yeni bilgiye yönelik kabulü geliştirmeyi amaçlayan […]

    İçerikte bilgiler birçok ezberi bozacağı ve öneminden dolayı okuyanlara önce kaynağımızın ve yazarının bilgilerini, yazarın kendi kaleminden aktarıyoruz. Ki; Tartışanlar bilgilerin hangi kaynaktan sağlandığını ve doğruluk derecesini bilsinler. (*) … “İzmir Suikasti” Gerçekte bir “intikam operasyonu” mudur? Bir suikast mı? “..Mustafa Kemal, Afyon’un ‘Karahisar’ının altındaki belediye binasında karargâhını […]

2

“…Meclis’in yeni dönemi Mustafa Kemal’in tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi ve İsmet İnönü’nün Başbakan atanmasıyla olağan biçimde başladı. Ne var ki, Türk devletine ve halkına biraz daha laik (seküler), biraz daha milli, biraz daha modern ve daha az İslami bir karakter kazandırma amacına yönelik daha başka projeler hazırlanıyordu. İlk adım, zaten gerçekleştirilmiş […]

  Bu haber doğru değildir. Bakınız; http://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/758605-birkac-internet-palavrasi-daha   ** Özgür ortamlarda hiçbir yalan varlığını sürdüremez. Bu güneş ve kar ilişkisine benzemektedir. “Biz birbirimizi korkutmadan, suçlamadan hiçbir konuyu konuşamıyoruz. Eğer rahatça konuşabilseydik, özgürce tartışabilseydik, her konu ağır bir soruna dönüşmezdi bu ülkede. Kürt sorunu, Alevi sorunu gibi bir sürü sorunun yanında […]

Eğitim

↓