Müslüman Hintliler, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğüne dokunulmamasını, İstanbul ve Boğazlar’ın Osmanlı Devleti’nde bırakılmasını, Halife’nin İstanbul’dan çıkarılmamasını karar altına almışlar ve bu tezi sonuna kadar savunmuşlardı. Hac boykot edilmişti. “Mübarek Makamlar” İngilizlerden kurtarılmadıkça Hintliler haccı kabul etmiyorlardı. (1) … Önceki yazılanları okuyanlar hatırlayacaklardır.  Birinci Dünya Savaşı’nın sonucunu belirleyen galip devletlerin lideri […]

Eğitim

↓