2

İlk yazıda Yahudilerin, 1290’da İngiltere, 1396’da Fransa, 1421’de Avusturya, 16’ıncı asırda İspanya, 20’inci asırda Rusya ve Almanya’dan kovulduklarını ve Yahudi karşıtlığının altında; “İsa’nın öldürülmesinden tamamıyla Yahudilerin sorumlu olduğu” anlayışının yattığı açıklanmıştı. Donanması İngilizlerce yakılan Napolyon, Akka’da ilk raundu da kaybedince civardaki emir ve beylere, Hıristiyan ve Yahudi ileri gelenlerine mektuplar […]

Eğitim

↓