Bilginin belirleyici olduğu 21’nci asırda, rekabetçileri kadar bilgi üretemeyenlerin tam bağımsız olmaları hatta gelişmeleri ham hayaldir. Yazılanlar özetlendiğinde karşımıza çıkan tabloda;bilginin (yüksek teknolojiye sahip olanların), silah ve paraya sahip olanları yedeklerine aldıkları açıkça görülmektedir. İlk dört bölümde yazılanları özetlersek; -Cengâver Türkler, Osmanlı Devleti ile (Müslüman olduktan sonra) Batı dünyasının ekonomik […]

Ülkemizde ve yakın bölgemizde yaşanmışları kavrayabilmek, yaşanacakları öngörebilmek ancak, insanlığı geliştiren referans noktalarını bilmekle mümkündür. Bu anlayışla Dünyada son bin yılda yaşananlar masaya yatırılmadan, ne Batı ile olan ilişkilerimiz, ne bu ilişkilerden kaynaklanan meselelerimiz, ne de İsrail’in kuruluşu, nedenleri anlaşılacaktır. Açıklamaya geçilmeden önce 8 ile 11’nci asra kısa bir göz […]

Eğitim

↓