Bilginin belirleyici olduğu 21’nci asırda, rekabetçileri kadar bilgi üretemeyenlerin tam bağımsız olmaları hatta gelişmeleri ham hayaldir. Yazılanlar özetlendiğinde karşımıza çıkan tabloda;bilginin (yüksek teknolojiye sahip olanların), silah ve paraya sahip olanları yedeklerine aldıkları açıkça görülmektedir. İlk dört bölümde yazılanları özetlersek; -Cengâver Türkler, Osmanlı Devleti ile (Müslüman olduktan sonra) Batı dünyasının ekonomik […]

Kimi medyada el altından pompalanan haberlere göre, “Dünyayı Yahudi bankerler yönetmektedir.” Sormazlar mı; binyıldır su üzerinde saman çöpü misali oradan oraya savrulan Yahudiler gerçekten etken ise, özellikle yakın dönemde Rusya ve Almanya’da işkence gören çok sayıda ki Yahudiyi neden kurtaramadılar?  Dünyada zengin Yahudi bankerlerin olduğu doğrudur. Ancak, hepsi de bulundukları […]

2

İlk yazıda Yahudilerin, 1290’da İngiltere, 1396’da Fransa, 1421’de Avusturya, 16’ıncı asırda İspanya, 20’inci asırda Rusya ve Almanya’dan kovulduklarını ve Yahudi karşıtlığının altında; “İsa’nın öldürülmesinden tamamıyla Yahudilerin sorumlu olduğu” anlayışının yattığı açıklanmıştı. Donanması İngilizlerce yakılan Napolyon, Akka’da ilk raundu da kaybedince civardaki emir ve beylere, Hıristiyan ve Yahudi ileri gelenlerine mektuplar […]

Eğitim

↓