Gelinen noktadan anlaşılan, Cengâver Türkler ile Tüccar Yahudiler’in, Anglosaksonların  değirmenine birlikte su taşımakta olduklarıdır. Bilgi, Silah ve Parayı yenmiş midir? Başlamadan evvel konunun kahramanları hakkında çok kısa da olsa tanınmaları için bilgi verilmektedir. İkinci bölümden itibaren yaşananlar ve ulaşılan sonuçlar anlatılacaktır. Aşağıda detaylı olarak verilenler özetle; Türkler, Yahudiler ve Anglosaksonlar […]

Hıristiyan Batının İsrail Devletini kurmasının altındaki nedenlerin başında; İngiltere ve Fransa arasındaki paylaşılamayan sömürgeler, Sanayi Devrimini sürdürmek için gerekli hammadde ihtiyacı, Yahudilerin Avrupa dışına sürülmesi ve ABD’nin büyüme hesapları gelmektedir. Yaygın olarak İsrail devletinin temellerini, gazeteci ve Politik Siyonizm’in kurucusu Teodor Herzl’in (1860-1908) attığı ifade edilir. Resmi olarak anlatılanlar özetle […]

Eğitim

↓