I. Dünya Savaşı, Osmanlıyı küçültme-dönüştürme operasyonudur. Yaşananlar halktan gizlendi mi (6)

    İngiliz istihbaratçı Armstrong (*) dönüştürme hikayesini bize ünlü kitabı BOZKURT’ta anlatır. Bu kitabı M. Kemal Paşa sağlığında okumuş ve cevaplandırmıştır. İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya-Macaristan ve (arka planda) Amerika’nın : I. Dünya Savaşı’na girilmeden önce Osmanlı İmparatorluğu için biçtikleri gömlek bellidir. -Osmanlılar Avrupa’dan atılacak, kontrol edilebilecek (söz dinler!) güç ve çizgiye çekilecek, İstanbul kendilerine […]

Demirel’in, “Millet gerçeği öğrenmeye hazır değil” dediği, “Yeni Devlet” mayalanıyor (5)

Osmanlı Saltanatı’nın fiilen sonlandırıldığı, 31 Mart 1909, Yeni Devlet’in başlangıcıdır. Bu iddia, İngiliz Diplomat Blunt, Sultan 2.Abdülhamid ve (Binbaşı) Mustafa Kemal tarafından aşağıda onaylanmaktadır. İddialar sırası ile aşağıda verilmektedir. … İngiliz Diplomat, Wilfred S. Blunt (1) Kurgulanan oyun doğrultusunda yaşanacakları neredeyse bir kehanet derecesinde yazdığı “İslam’ın geleceği” isimli eserde anlatır. Diplomat Blunt Anlatmaktadır. -“Türkiye’de bile […]

Tüm yönleri ile Hilafet gerçeği. Hilafeti hangi devlet ve neden devlet kaldırttı (3)

İngiliz diplomat 1882 yılında; “Osmanlı Türklerinin bir gün Müslümanlıktan çıkmaları tarihin ilginç bir intikamı olacaktır. Yine de bu, çocuklarımızın veya torunlarımızın yaşayarak görebilecekleri bir intikamdır.” Diyerek bildiği bir olayı mı açıklamıştır, yoksa bu bir kehanet midir? Dileyenler, Napolyon’un Halife olmak için açık olarak Müslüman olmasının detayı ile birinci paragraftaki cümlenin devamını ikici bölümde okuyabilirler. Kaldığımız […]