‘İslam Şehri’, Dinde zorlama var mı? (5)

İslam, “hürriyeti” insan hayatının anlamını gerçekleştiren şey (değer) olarak görmektedir. Onda gerçek hayat vardır. Onu yitirmesi…

‘İslam Şehri’, Cambridge’deki sunum “İslam’da Eğitim” ve Camilerde verilen Tıp eğitimi (4)

İslam’da, Bilgi ve ibadet birlikteliği esastır. Ahlaksız bilgi veya Bilgisiz ahlak anlayışının içi boştur. Duvarsız (İbadetsiz)…

‘İslam Şehri’, Cambridge’de “İslam’da Eğitim” anlatılıyor (3)

İslam’da eğitim bir keyfiyet değil, zorunluluktur. “İlim tahsili her Müslüman için bir görevdir. Beşikten mezara kadar…

↓