‘İslam Şehri’, Dinde zorlama var mı? (5)

İslam, “hürriyeti” insan hayatının anlamını gerçekleştiren şey (değer) olarak görmektedir. Onda gerçek hayat vardır. Onu yitirmesi…

‘İslam Şehri’, Cambridge’deki sunum “İslam’da Eğitim” ve Camilerde verilen Tıp eğitimi (4)

İslam’da, Bilgi ve ibadet birlikteliği esastır. Ahlaksız bilgi veya Bilgisiz ahlak anlayışının içi boştur. Duvarsız (İbadetsiz)…

‘İslam Şehri’, Heyhat ! İslam’ı ve İslam Medeniyeti’ni Cambridge’den mi öğrenecektik ? (1)

İngiliz Cambridge Üniversitesi’nde (*) 19-23 Temmuz 1976’da İslam Medeniyeti konulu bir Kolokyum düzenlenir. Akabinde de konuşmacıların…

↓