Vatandaşın Osmanlı tarihi; Neden bilgi üretemiyor, ilim insanı yetiştiremiyoruz? (13/2)

Hatalarımızdan ders alarak, doğru bir mantık kurgusuyla geleceği yapılandırmak ancak Tarih ve Matematik ilmiyle mümkündür. Bizler nerede hata yaptık, yapmaya devam ediyoruz? … Kaldığımız yerden devamla… Bu inkılâp nihayet geçmişteki tecrübelerle ilk sanayi inkılâbına nazaran çok daha ehemmiyetli bir ayrılmaya yol açtı. Bu iki inkılâbın sebepleri birbirinden ayrı olmakla beraber, ikisi de insan unsuru bakımından […]

Vatandaşın Osmanlı tarihi; Neden bilgi üretemiyor, ilim insanı yetiştiremiyoruz? (13/1)

Hatalarımızdan ders alarak, doğru bir mantık kurgusuyla geleceği yapılandırmak ancak Tarih ve Matematik ilmiyle mümkündür. Bizler nerede hata yaptık, yapmaya devam ediyoruz? … Değişimi reddeden tek kurum mezarlıktır! Bazıları “Dünü bilmek” ile “Dünü bugün de yaşamak” arasındaki farkı galiba önemsemiyorlar. Değişimi ve gelişmeyi reddeden insan yapısı tek kurum mezarlıktır! (1) … Osmanlı, 17’nci asra kadar […]

Cumhuriyetler, halk adına halkının boğazlandığı yönetim şekilleri değildir. (2)

Özetle; Cumhuriyetimizi, “kan ve irfanla” kurmadık. Cumhuriyetlerin, ülkelerin kalkınmaları ile bir ilgileri yoktur. Demokrasi yoksa cumhuriyetler de saltanattır. İngiltere, Fransa ve Rusya’da ,Cumhuriyet halkın direnişi ile, bizde Mecliste kaldırılan parmaklarla kurulmuştur.  İlginçtir, İngiltere cumhuriyeti kurar ancak kısa sürede  iç huzursuzluklar nedeniyle kralı ülkeye geri çağırırlar. Yaşananların kısa bir özeti; “İngiltere’de 1642 ile 1651 yılları arasında […]

88. Cumhuriyet Bayramında Cumhuriyet ve kalkınma gerçeğimiz (1)

Birinci gerçek; “Cumhuriyeti kan ve İrfanla” mı, kurduk?  Bilmiyoruz, bilenleri  nasıl kurulduğunu açıklar herhalde.  İkincisi, Cumhuriyetin, bir ülkenin kalkınmasında doğrudan bir ilgisinin olmadığıdır. Üçüncüsü, demokrasi olmadan cumhuriyet bir halk rejimi olmamaktadır. Elbette her iddia gibi açıklananlar da  ispat istemektedir.  Bizler kurtuluş savaşını, düşmanlara karşı verdik. Bir krala, bir sultana karşı veya mevcut rejimi değiştirmek için […]

13 Haziran sabahı yeni Türkiye’de uyanacak, ortada ne CHP, ne de MHP’yi göreceğiz

1648 İngiliz Devriminden bu yana ülkelerdeki değişimi gerçekleştirenler ne kralın ordularıdır, ne de diktatörlerin zulmü, işkenceleri. 1648 İngiliz, 1789 Fransız, 1917 Ekim devrimi ile, 1985 Rus Glasnost, “Açıklık” politikaları, 2010-2011 Cezayir (Arap halklarının) hareketlerinin tetikleyicisine bakıldığında, temelindeki isyan nedenlerinin birbirine çok benzer oldukları görülmektedir. -1648 İngiliz devriminde, Kral ve soyluların ülke gelirinin büyük bir kısmını […]