İlk Kez Uçan Türk Kadını Belkıs ŞEVKET ile ilk Kadın pilotlarımız

Türk kadınlarının İstanbul gibi medenî bir şehirde dahi kafes arkasından, çarşaf içinden, peçe altından sıyrılamadığı bir devirdeyiz. Bilgin ve aydın bazı kadınlarımız 2’nci Meşrûtiyetin ilanından sonra İstanbul’ da, Müdâfaa-i Hukûk-u Nisvân Cemiyeti (Kadınların Haklarını Savunma Derneği) kurmuşlar ve bir de “Kadınlar Dünyası” adında bir dergi yayımlamaya başlamışlardı. Belkıs ŞEVKET Fehti Bey ve Belkıs Şevket Hanım […]