Laik Türkiye modeli, “Ilımlı İslam”ın birinci aşaması mıdır? (son)

Hıristiyan Batı, Haçlı Seferlerine rağmen ne İslam’ın yükselmesine, ne de İstanbul’un fethine engel olamaz. Çözüm; Osmanlının…

“Ilımlı İslam” Batının kurallarını belirlediği, belirleyeceği yeni İslam’ın ismidir! (3)

    Konuya şimdi de farklı bir açıdan yaklaşıyoruz; Avrupa’nın nüfusu giderek yaşlanmakta ve erimektedir. Bu…

ABD’nin “Ilımlı İslam” projesi İslamsız Dünya planının ikinci adımıdır.(1)

Eğer, güç sizde ise, “Kendi gerçekliklerimizi kendimiz yaratırız.” İfadesini rahatlıkla kullanabilirsiniz. (Eski ABD) Başkanı Bush gibi… … Gelişmiş…

↓