Laik Türkiye modeli, “Ilımlı İslam”ın birinci aşaması mıdır? (son)

Hıristiyan Batı, Haçlı Seferlerine rağmen ne İslam’ın yükselmesine, ne de İstanbul’un fethine engel olamaz. Çözüm; Osmanlının İpek yolu üzerinden ekonomik çöküşünün hazırlanmasıdır. Uzun vadeli hazırlanan bu plan mükemmel şekilde işleyecek ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde önce Avrupa’da yeni ve sağlam gemilerin yapılması ile, deniz üzerinden yeni yollar keşfedilerek Doğu-Batı arasındaki mal akışı, İpek yolundan (karayolundan) […]

“Ilımlı İslam” Batının kurallarını belirlediği, belirleyeceği yeni İslam’ın ismidir! (3)

    Konuya şimdi de farklı bir açıdan yaklaşıyoruz; Avrupa’nın nüfusu giderek yaşlanmakta ve erimektedir. Bu nedenle Avrupanın geleceğinde Türk ve Müslümanlar daha ağırlıklı olacaktır. Gerek haçlı seferleri, gerekse Musevilik ve Hıristiyanlığın İslam’ı hak din olarak görmemelerinin sonucunda özellikle Kilise kendi toplumlarına İslam’ı ve Müslümanları (kasıtlı olarak) yanlış tanıtmıştır. Bu tanıtımda iki unsur vardır. Birincisi […]

ABD’nin “Ilımlı İslam” projesi İslamsız Dünya planının ikinci adımıdır.(1)

Eğer, güç sizde ise, “Kendi gerçekliklerimizi kendimiz yaratırız.” İfadesini rahatlıkla kullanabilirsiniz. (Eski ABD) Başkanı Bush gibi… … Gelişmiş Batı geleceğini gölgeleyen unsurların başında Çin ve İslam’ı görmektedir. Bilinenlerin aksine 11 Eylül, Çin’in ekonomik zafiyeti için kuşatılması; Ilımlı İslam, İslam’ın taşlarını oynatarak yoketme operasyonudur. İlk yazıda işlenecek önemli konu başlıkları verilmektedir; –11 Eylül olaylarının perde arkasında, Müslüman ülkelerin ABD’ye kurgulanmış terör […]