Bilmemek tehlikeli değildir. Asıl tehlikeli olan bilmediğini bilmemektir. Eğer, Kuran, Musevilik ve Hıristiyanlığı güncellemek için gönderilmeseydi, bakınız bugün insanlık özellikle de kadınlar ve köleler ne durumda olacaktı? … Çoğunluğun sık sık seslendirdiği, ancak gerçek fazlaca bilinmediği için, “İslam, Kadının dövülmesini öğütler!” manasında bir kanaat vardır. Gerçeği öğrenmek adına önce  ‘Veda […]

Eğitim

↓