Kendi ifadeleri ile, “Avrupa’yı ortaçağ karanlığından-taassubundan çıkaran Rönesans’ın roketi, İslam Medeniyeti, Kuran’dır.” Bu nedenle, İslam’ın yeniden yükselişini önlemek için önce inkâr fırtınası estirilmiş, bu yeterli olmayınca da, (“bir taşla beş kuş!” vurulması düşüncesi ile)  kirli terör oyunlarıyla, Müslümanı, Müslümana öldürterek, görünürde İslam, aslında kanlı-karanlık oluşumlar-kanlı terör çeteleri devreye sokulmuştur. … […]

Karşısındakini aptal görenler yaşamda en fazla  kaybedenlerdir. … Kamuoyu Batı’nın köleliği yasakladığını düşünür. Bu bir aldatmacadır.  Hikayesi; Afrika’da madenlere işçi bulunamaması sonucu Afrika’dan dışarıya köle ihracı durdurulmasıdır. Bir aldatmaca daha vardır. Modernleşme adı altında ithal edilen kültür, aslında taklit yolu ile hizmet edilerek yüceltilendir. Hazır “aldatma” konusuna gelmişken,  “Dinler arası […]

Mizah yaparak konuya girersek, Rakı Osmanlıların, Kımız Türklerin içkisidir. Bu nedenle Hastürkler Rakı değil, Kımızı tercih etmektedir. Kaldığımız yerden devamla, Haçlı seferlerinin nedenlerini, Selçukluların yıkılışı ile Osmanlıların kuruluş öncesi ve sonrasını özetledikten sonra İstanbul’un fethine ve fethin Batıya yansımalarına geçmeden, kısa da olsa Bizans İmparatorluğundan bahsetmemiz gerekmektedir. Bizans İmparatorluğu, Roma […]

Eğitim

↓