Millî Mücadele’nin başında, Sivas’ta Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil heyeti ile Kolordu komutanlarının da katılmasıyla,  17 Kasım 1919’da yapılan toplantıda Mustafa Kemal Paşa şöyle konuşur; “… (İki yol vardır.) Biri bu milletin hülâsa-i âmâl ve efkârına (göre) yürümek, diğeri bizim fikirlerimize göre yürümektir. Şahsî kanaata (göre) değil, milletin […]

Eğitim

↓