Örtü açılıyor, “Gâvur İzmir”in Gâvurluğu gitmiştir. İzmir “millî” bir şehirdir. (10)

“1924 Aralık ayındayız. Londra Yüksek Adalet Mahkemesi’nde ilginç bir davaya bakılmaktadır. Davacı, Amerikan Tütün Şirketi; davalı, Guardian Sigorta Şirketidir. Davacı taraf olan Amerikan Tütün Şirketi, 1922 Eylül’ündeki İzmir yangınındaki zararının tazminini istemektedir…”“ Sigorta ise yangının savaş halinin bir sonucu olduğunu belirterek ödeme yapmaktan kaçınıyordu.Tazmini istenen meblağ tam 600 bin doları buluyordu ya, emsal teşkil edeceği […]