Anglosaksonlar sevmedikleri Yahudilere, Ortadoğu’da, Asya ve Afrika kıtalarının kesiştiği yerde neden bir devlet kurdular? Bunun arka planına baktığımızda karşımıza ilk kez Fransızlar ve ünlü komutan Napolyon çıkar. … Hıristiyan Batı ve Yahudiler Yahudiler tarihleri boyunca birçok örgütlü saldırılara muhatap olmuşlardır. 1’nci Haçlı Seferi sırasında, Ren ve Tuna boylarındaki […]

“Yeni “Dünya düzeni” ni biz kurarız.” İddiasında olanları tanıttıktan sonra, BOP (1) fikrinin, ABD Başkanı Bush’a ait olmadığını; fikir babalarının İngiliz; ebeliğini de, ABD başkanı Wilson’un yaptığını açıklamış olalım. … Birinci Dünya Savaşı’nın sonuna gelindiği günlerdeyiz… -(ABD Başkanı) Wilson’un 1919’daki hayalinin önemli bir özelliği, barışsever ülkelerin liberal demokratik ülkeler olacağı […]

“Amerika’nın temsil ettiği serbest piyasa ekonomisi ve liberal demokrasi artık zaferini ilan etmelidir.  Bunlarla Toplumsal ve Siyasal Evrim sona ermiştir.” Bakalım Fukuyama’nın bu iddialı kehaneti ne kadar gerçekçi ve isabetlidir. Fukuyama, Liberal demokrasi ve Serbest piyasa ekonomisi ile insanoğlunun en iyiyi keşfettiği iddiasıyla tarihin sonunu ilân etmektedir. Bakalım Liberallerin bulduğu […]

Eğitim

↓