Sanayi Devrimi, sonuçları itibariyle üzerinden bir yüz yıl geçmeden yıkılmaya başladı. Gerçeğinde insana ve çevresine hayır getirmeyen bir düzenin sürdürülmesi mümkün değildir. Peki, neden? Sanayi Devriminin: her ne kadar dönemin  talebi, bu talebe uygun ortamı ve biraz da şans ile gerçekleştiği söylense de; gerçeğinde bunun arkasında, insanın doyumsuzluğu ve  açgözlülüğü […]

Eğitim

↓