Mustafa Kemal Paşa TBMM gizli zabıtlarında Sultan Vahdettin’i anlatıyor

Yakın tarihimiz, çeşitli gerekçelerle sansürlerlerek üzeri örtülmüştür. Üzeri örtülenleri gerçeği arayanlar için, TBMM tarafından yayınlanan, “Meclis gizli zabıtları” ndan bölümler yayınlıyor: yaşananları birinci ağızdan, Mustafa Kemal Paşa’nın anlatımları ile okuyanların dikkatlerine sunuyoruz. Bunların sonrasında okuyanlara kalan: Ya (doğru bildikleri) yanlışlarla devam etmeleri veya Mustafa Kemal Paşa’nın ifadelerinden hareketle  (Sultan Vahdettin veya hakkında çıkarılan, “Fetva” ile […]