Görünüşte devlete ait bir kurumun gerçekte “Milli” olduğu hakkındaki belirgin gösterge, uygulamalarında ilgili devletin çıkarlarının birinci derecede ön plana alınmış olmasıdır. Bu yazıda sorgulanacak olan Merkez Bankaları’nın politikaları itibariyle “Milli” olup olmadıkları veya ne kadar Milli (Bağımsız) olduklarıdır. ** …Merkez Bankası’nda Hazine’nin payı yüzde 55. Geri kalan yüzde 45’in […]

Eğitim

↓