Yeni ortağımız Rusların Tarihi: Komünist Partisi ile CHP’nin uygulamaları ne kadar da benziyor! (10)

    Rusya, İran ve Osmanlı hanedanlığının son dönemlerindeki uygulamalarda inanılmaz benzerlikler bulunmaktadır. Buna, “Aaa… ne büyük tesadüf” de diyebilirsiniz, şeytanın işi de! … Birinci Dünya Savaşı öncesinde İran’ın siyasi idaresini yıprattıktan sonra petrolünü sömürmeye başlayan İngiltere, savaş sonrasında da aynı durumun devam etmesi için siyasi oyunlara başvurmuştur. İran tarihinde “siyah darbe” olarak bilinen ve […]

Sorgulatmayan eğitim anlayışı “Endoktrinasyon” bilinçli bir tercih, dayatma gereği midir? (5)

  Küçük bir kızın ne kadar ince ve kibar davrandığını fark eder öğretmeni, “Böyle ince ve kibar olmayı kim öğretti sana?” diye sorar. “Hiç kimse. Bu bizim ailenin kanında var,” diye yanıtlar kız…Bir ailenin çocuğuna verebileceği en büyük hediye kökleridir. (1) “Çocuklarımıza iki şeyi miras bırakmak isteriz: Birincisi kökleri, ikincisi (özgüven, uçmak için) kanatlarıdır. (2) […]

Düşünme tembelliği nedeniyle Matematiği bir kâbus yapan ezberci eğitim neyin gereğidir (4)

    Eğitim ve öğretim farklıdır. Eğitim, suyun akabildiği bir yatak, öğrenim : hayatımızı nasıl kazanacağımızın ve kazandıklarımızı nasıl yaşayacağımızın hazırlığı ve cevabıdır. Bilgiyi edinir ve onu özümseyerek ondan yeni bilgiler üretemezseniz, “Bilgi Denizi”nde boğulursunuz. Okuduğunuz bin kitaptan, kendinize göre (anlayışınıza göre) bir sonuca gidemiyorsanız, o kitapların değeri, sizin için kağıt ve mürekkepten fazlası değildir. […]

Neden sorgulayan özgüveni yüksek bir nesil yetiştiremedik? Ezberci eğitim dayatma mıdır (3)

    Dünya üzerinde bizim kadar akıllı, basiretli ve girişimci bir halk daha yoktur. Pasifleştirilme adına bu yanımız bilinçli olarak köreltilmiştir. Buna verdiğimiz bir örneği tekrar ederek kaldığımız yerden devam ediyoruz. … …Türkiye’ye bakın, beğenmediği hükümeti halk geri yolluyor, başkasını seçiyor, demokrasi bu, hiçbir İslam ülkesinde bu yok. Demokrasi, bir de tabii tarihten gelen de […]

Sorgulayan, matematik sevdalısı bir neslin yetişmesine imkân vermeyen ezberci eğitim neyin eseri (2)

Neyin nereden ve niçin geldiğini sorgulamayan bir toplumun, okuyarak ve anlayarak bir ilmi geliştirmesi, ileriye taşıması ham hayaldir. Einstein, ‘’Evrende en büyük ziyan, sorgulama yeteneğini yitirmiş bir beyindir.’’ Diyerek, sorgulamanın, ilmi gelişmedeki vazgeçilmezliğe işaret eder. … Ezberci Eğitim Modeli ve gereği: Siz bir tarih öğretmeni olsanız: – Öğrencilerinize olayların tarihlerini mi öğretirsiniz, yoksa bir olayın […]

Tarih (…..!) için tekrar ediyor. Avrupa, 700 yıl öncesinde olduğu gibi çökerken, Türkiye’m, 2023’de Avrupa’nın yeni güneşi, ekonomik devi oluyor (4)

  Bizlere kasıtlı olarak tarihimizi, “üçbeş mezar taşı!” olarak öğretmelerinin yanında, geçmişimizi de; sadece  kafalarımızdan değil gönüllerimizden de kazıdırlar. Nerede ise, 7 gün 24 saat atalarımıza hakaret eder hale getirildik. Siz, kökleri olmayan bir ağacın, doğru beslenerek meyve vereceğine inanabilir misiniz? Tarih, geçmişte yaşananlarda böyledir. Onlar bir milletin tükenmeyen kaynaklarıdır. Eğer, son yıllarda hızla ayağa […]

Anayasa değişikliği referandumu, Tam (iktisadi) bağımsızlığımız için neden yüzyılın son fırsatıdır (2)

    IMF parası ile silah alabilirsiniz. Ancak, eğitim ve sağlığa yatırım yapamazsınız. Şaka gibi değil mi? Gelişmişlerin desteği ile, ülkenizde kanlı bir askeri darbe yapabilir, ancak seçilmiş bir hükümetseniz, onların rızasını almadan bir yasa çıkaramazsınız. Ve birileri hala bu düzene sıkılmadan! “Cumhuriyet/Temsili yönetim” diyebilmektedir. Kuşatılmış ülkelerdeki darbeci askerler her zaman yeni bir anayasa yapabilir, […]

Romalılardan itibaren batıda özel hayat: Eğitim, Okul, Rüşvet, çalışma ve servet anlayışları (6)

  Bu bölüm, “Roma’da eğitim”e ayrılmıştır.  Yeni doğan çocuklar dünyaya gelir gelmez bir sütanneye emanet edilirdi: Annelerin çocuklarını kendilerinin emzirip büyüttükleri dönem geride kalmıştı… … Romalılar nasıl yaşamışlardır? Eğitim Yeni doğan, ister kız ister erkek olsun, dünyaya gelir gelmez bir sütanneye emanet edilirdi: Annelerin çocuklarını kendilerinin emzirip büyüttükleri dönem geride kalmıştı. Ama “sütanne”, meme vermekten […]

Türk Usulü “Eğitiyorum!” adı altında çocuğu mu; cehaletimizi, kadersizliğimizi mi dövüyoruz (6)

Çocuğun, “Ne güzel bir insan!” olabilmesi, yaşamını başarması; huzurlu bir yuvada göreceği sevgi ve şefkate bağlıdır. Çok para, yaldızlı unvanların bir çocuğun geleceğinde önemli bir payı yoktur. “Vardır!” diyenler lütfen, örnek verecekleri kişilerin yaşamını araştırmalıdır. Para ve etiketlerin bir çocuğun başarısında neden çok önemli bir payı yoktur? -Çocuğunuzla (diğeri ile) ilişki kuran, para, etiketler mi […]

Türk Eğitim Anlayışı; Değerli ana-babalar çocuğumuzun ilk ve tek (sorumlusu) eğitmeni bizleriz (4)

Çocuğun, Ana-baba ve çevresinden aldığı ilk eğitim; Heykeltıraşın mermeri işlemek için vurduğu ilk darbelerle elde ettiği görüntülerdir. Mermerdeki (Bebeğin beynindeki) bu kaba görüntü, o insanın ömür boyu içinde yaşayacağı çerçevesidir. Bu nedenle atalarımız; “İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur!”” derler. Ancak, içerisinde yaşadığımız, “Modern çağ”da,  bu, “Yedi yaş” ifadesi, bugün  “3-5 yaş” sınırına inmiştir. […]