Aramızda kaç kişi Fransız Devrimi’ni: Halkın, -köylünün, işçinin- değil de, “Burjuva”; sosyal statüsü yüksek, eğitimli ve işveren konumunda zengin şehirlilerin yaptığını bilmektedir? Diğer ifadesi ile, Fransız İhtilali, bir (Rus ihtilali gibi, Mason) sermaye hareketidir. Aynen 1908 (Mason) İttihatçı darbesi gibi. İlginç değil mi? … Kaldığımız yerden devamla: Osmanlı Devleti, […]

“…Harf reformu yeni bir gündem maddesi değildi. Tanzimat’tan bu yana Arap alfabesinin geliştirilmesi yönünde öneriler yapılmış, ancak fazla bir sonuç ortaya çıkmamıştı, Arap alfabesinin tamamen terk edilip yerine Latin harflerinin geçirilmesi yönündeki bu radikal fikir Türkiye’de 1923 ve 1924 yıllarında ileri sürüldü ve tartışıldı. Ama kesin biçimde reddedildi. Ne var ki […]

İngiliz ve Fransız Devrimlerinden sonra değişenler sadece ülkede geliri paylaşanlar olmuştur. Bizde?  Bizde mi, isterseniz bunun cevabını vermeyelim!  Deseler ki, “Ülke geliri, 3-5 aile arasında paylaşılmış.” Buna kargalar bile güler! Her doğru söylenmezmiş! Bu da aramızda sır olarak kalsın. Ne denilmişti? Devletin yönetim anlayışını oluşturan CHP felsefesinin altı okundan üçü Fransız, […]

Bizde İttihatçı ve Cumhuriyet Dönemlerinde servet iki kez el değiştirir, servetimizin bir kısmı Hollywood,-Kutsal tahta-ya! Gider.(*) Peki, biz Devrimleri neden yaptık? Elbette kalkınmaya, çağdaşlaşmaya? “Kalkındık, çağdaşlaştık mı? Kalkınamadık ancak,Tangoyu öğrendik!  Aşağıda   İran ve bizim devrim geçmişimizle, daha doğrusu, İran’ın ve bizim başımıza gelenlerle ilgili meraklısına çok uzun bir hikaye anlatılacaktır. … Jön Türk hareketi […]

2

  Kısa bir “Dictateur” mü? Molasından sonra “Osmanlı genç cumhuriyete bir  enkaz mı devretti?” sorusuna cevap verilecek ve bu konuda büyük haksızlığa uğramış Osmanlıya kaldığımız yerden devam ediyoruz. İçerik, konunun meraklılarını aydınlatmak için (8) Sekiz sahife olarak derlenmiştir. Şimdi bakalım Cumhuriyet Devrimleri ne zaman başlamış? “Osmanlı Devleti’nin eğitim alanındaki Batılılaşma dönemi 1700’lerin sonunda […]

1648 İngiliz Devriminden bu yana ülkelerdeki değişimi gerçekleştirenler ne kralın ordularıdır, ne de diktatörlerin zulmü, işkenceleri. 1648 İngiliz, 1789 Fransız, 1917 Ekim devrimi ile, 1985 Rus Glasnost, “Açıklık” politikaları, 2010-2011 Cezayir (Arap halklarının) hareketlerinin tetikleyicisine bakıldığında, temelindeki isyan nedenlerinin birbirine çok benzer oldukları görülmektedir. -1648 İngiliz devriminde, Kral ve soyluların […]

Eğitim

↓