Tarihin önemi, geçmişi değil geleceği ve gelecektekileri ilgilendirmesinden kaynaklanmaktadır.   İsmet İnönü, dönemin iç ve dış şartlarının zorlaması ile Atatürk gibi kendi muhalefeti oluşturmak için DP’yi kurdurmuş ve görevini tamamlanınca kapattırmış mıdır? Konu belki de ilk kez aşağıda dört  farklı kaynaktan alınan bilgilerle tartışmaya açılmaktadır. Kaynak 1; “Türkiye’yi kazanmak” , Türkiye […]

Eğitim

↓