1923 – 2010 dönemi Türk Ekonomisi. Siyaseti Fransa, Ekonomisi Rus! (3)

Bahçemizde petrol bulma ihtimali, Cumhuriyet Türkiye’sine ait ekonomi verilerine ulaşmaktan daha yüksektir. Aşağıdaki tekerleme bunu çok güzel özetlemektedir. – Komşu, komşu ! – Hu, hu! – Oğlun geldi mi? – Geldi – Ne getirdi? – İnci, boncuk. – Kime, kime? – Sana, bana. – Başka kime? – Kara kediye – Kara kedi nerede? – Ağaca […]