“…Erken cumhuriyet dönemi ekonomik tarihi iki döneme ayrılmaktadır. Birinci dönem (1923-1929) bir yeniden yapılanma ve dış ticaret ve yabancı yatırıma açıklık dönemiydi. Küresel bunalıma cevap veren ikinci dönem ise (1929-1950) yeni bir model olarak devletçiliği gündeme getirdi. (1) Ekonomik yeniden yapılanma (1923-1929) “…İzmir İktisat Kongresi (1923) bu dönemin ana hatlarını çizdi. Kongre Ankara […]

Eğitim

↓