Dün ateşli silahlar, bugün Nükleer teknolojiler mert’liği! bozmuştur.  Dünyada –bugün için- küresel efendi dönemi kapanmış; Nükleer efeler! Dönemi başlamıştır. İngiltere, Fransa, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore, Çin, Rusya ve ABD’de bilinen Nükleer silahlara sahip ülkelerdir. Ancak, Nükleer teknolojiye sahip olmak, başlı başına, “Mahallenin Efesi!” olmaya yetmemektedir.  İleri teknoloji ile üreten zengin […]

Son beş yüzyılın önemli devletlerinin yükseliş ve çöküşlerinin nedenlerini detaylı olarak inceleyen Paul Kennedy; “Milletler, askeri güçlerini, ekonomik kaynaklarına göre ve geniş çaptaki ekonomik çıkarlarını savunmak amacıyla ayarlamaktadırlar.” Diyerek devam etmektedir; “Ancak, bu askeri gücü ortaya koymanın bedeli, taşıyamayacakları kadar ağırdır.” (1) Bu açık ifadesi ile, sizi başlarda yükselten ordu-güç, […]

Eğitim

↓