Ortadoğu ve Afrika’daki kaynaklarını kontrol edemeyen Çin’in Süper Güç olması mümkün değildir. Çin bu nedenle bölgemizde kendisine güçlü iş ortakları aramaktadır. Türkiye, tarihi, kültürü ve imkânları ile bu ortaklığın en güçlü adaylarındandır.  ABD’nin bize olan ilgisinin arkasında yatan da bu ortaklığa olan ihtiyacıdır. Ülkemiz, dünya siyasetinin geldiği bu çok […]

Dede! Matbaa emperyalizmi nedir? Yıkama makinesidir. Gülen Okulları’nın, Dünya üzerinde 120 ülkede,  4100’den fazla olduğu söylenmektedir.  Orta Asya, Afrika ve Afganistan’da; İngilizce, Fransızca ve Türkçe eğitim yapılan bu okulların açılması ve işletilmesi, uluslararası etkinliği olan büyük bir organizasyon gerektirdiği tabiidir. … Türkiye, BOP yapılandırılmasında stratejik ortak mıdır? Ortağımızın (veya ortaklarımızın) teknoloji ve kaynak sorunlarının […]

Eğitim

↓