Mustafa Kemal Paşa’nın anlatılan din anlayışı ile uygulamadaki gerçekler

    “Mustafa Kemal Paşa dindar mıydı?” İnancı herhalde kendisinin dışında kimseyi ilgilendirmez. İlgilendiren kısmı, halkla…

↓